logo 2024

Åpningstider ELiSØRVEST 2024

 Tirsdag 30/1-2024 kl. 12.00-18.00
Onsdag 31/1-2024 kl. 13.00-17.00

qr-kode-elisorvest-2024 (003)

ELEKTROFAGMESSE

Vestlandets største elektromesse.
ELiSØRVEST vil bli avholdt 30 og 31 Januar 2024 på Clarion Hotel® Air på Sola.For og gjøre messen mest mulig attraktiv for utstillere og publikum, så vil det være  ca 80 utstillere, som gleder seg til å vise alt av moderne elektromateriell  og -utstyr som finnes på markedet. Benytt anledningen til å oppdatere deg, og få presentert alt det som det moderne Norge ønsker innen elektro installasjoner. Sett av dato allerede i dag. Mange spennende foredrag vil bli lagt ut.

Åpningstider for 2024

  Tirsdag 30/1-2024 kl. 12.00-18.00
Onsdag 31/1-2024 kl. 13.00-17.00

INITIATIVTAKERE

 
 

MELD DEG PÅ I DAG!

ELISØRVEST har som mål å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter i elektrobransjen, slik at vår bransje på sikt kan bli mer innovative overfor våre kunder. I tillegg ønsker initiativtakerne å bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden.
Dette må du ikke gå glipp av!